Historia

Musik vid ån. Under våren 2012 kände vi oss för med musikcafé under tre söndagseftermiddagar –
18 mars, 22 april och 3 juni. Verksamheten kändes bra och den 26 augusti inleddes
hösten för att avslutas den 25 november. Vid slutet av detta möte konstaterades att
alla ville se en fortsättning varför vi samlades den 3 mars 2013 och då passade
på att formalisera bildandet av föreningen. Den 21 april hade vi vårens sista möte och den 25 augusti
ett möte i det fria tillsammans med visans vänner från Helsingborg. Den 25 november avslutades
höstsäsongen. Den 9 februari 2014 hölls ett välbesökt möte med flera nya musikanter och dito 16 mars.
27 juli var vi utomhus med vackert väder och nya medlemmar föregånget av viss våtslagen provapåpaddling.
Den 26 oktober blev det en liten grupp men med gott utbyte och samspel. Årets sista möte i illuminerades enbart
av stearinljus och i stort sett utan PA-anläggning. En trivsam eftermiddag med en del nya klanger och röster.

Söndagen den 8 mars (15) hade vi besök av fyra nykläckta trubadurer från Nordiska Visskolan i Kungälv
som kallar sig FYRA PÅ FLYKT när de spelar tillsammans. Kvartetten består av Gabriel Alänge,
Josefin Brickman, David Fredriksson och Hanna William-Olsson och de framför eget material
och visor från 70-talet och framåt. (För den som vill titta hur de ser ut innan den 8.3. finns en bild).
Den 12 april, 6 september och 18 november trevliga möten med ca 20 deltagare i varje.